Securitatea obiectivelor deținătoare de valori (casierii, documente, proiecte etc.), precum și însoțirea transporturilor de valori (numerar, obiecte prețioase, obiecte de artă, mărfuri etc.) la destinația cerută. Acolo unde se impune, asigură agenți înarmați pentru însoțirea unor astfel de transporturi.

Serviciul de transport valori oferit de S.C.Atac Security S.R.L are ca obiect transportul în contul terților a unor colete sigilate, de diferite greutăți și mărimi, care conțin valori, bani și/sau titluri asimilabile, în proprietatea unuia sau mai multor clienți diferiți, pe care societatea noastră se angajează să le transporte dintr-un loc în altul pe teritoriul României, pe trasee stabilite de noi, pe baza ordinelor precise de ridicare și livrare date de clienți, folosind :
mijloace blindate proprii, aprobate de autoritățile competente;
personal propriu, selectat în mod adecvat, pregătit, înarmat în mod

corespunzător și avizat de autoritățile competente;
polița de asigurare proprie contractată cu o companie de asigurări, angajată în

favoarea fiecărui client al nostru pentru acoperirea riscurilor care derivă din

orice tip de pierdere sau daună, provocată și/sau cauzata de oricine și din

orice motiv.
Valorile transportate trebuie așezate în colete aprobate de Bancă (Beneficiar) și de societatea noastră, sigilate și închise ermetic, însoțite de documentația care să le ateste conținutul, semnată de responsabilul Băncii (Beneficiarului). Echipajul mijlocului de transport valori va fi format din 2-3 agenți de securitate, instruiți în mod adecvat, dotați cu uniforme, arme de foc și sisteme tehnice de legătură.
Mijloacele blindate sunt în permanentă legătură radio cu Dispeceratul nostru operativ.
Serviciul va fi oferit în fiecare zi lucrătoare din cursul anului.