Cursuri Pază

Cursuri Pază

Vă aducem la cunoștință că în baza Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor și valorilor, personalul angajat sau urmează a fi angajat pentru a executa servicii de pază și ordine trebuie să fie calificat în meseria de AGENT DE SECURITATE cod 5169.1.3 conform codului de clasificare a ocupațiilor din România.
In acest sens vă informăm ca societatea noastră organizează cursuri de calificare în baza autorizației cu Nr. 000907/04.05.2015 eliberată de către Direcția pentru Dialog, Familie și Solidaritate Socială a județului Sibiu și a tematicii avizată de către Inspectoratul Județean de Poliție Sibiu.
Conform Legii 333/2003, cursul de calificare se desfășoară pe o perioadă de 90 de zile calendaristice însumând un număr de 360 ore, corespunzător nivelului I de calificare. Materiile predate pe durata cursului sunt :

 • pregătire profesională specifică;
 • pregătire juridică generală;
 • pregătire tehnică specifică;
 • pregătire fizică;
 • pregătire practică.

Pe toată durata de desfășurare a cursului, societatea noastră asigură materialele didactice, cadrele de specialitate pe categorii de pregătire, precum și sala de curs și de sport dotate corespunzător desfășurării orelor.Cursul se finalizează cu un examen de absolvire constând în probe teoretice și practice, susținut în fata unei comisii alcătuită din reprezentanți desemnați de către : Direcția pentru Dialog și Solidaritate Socială a Județului Sibiu, Inspectoratul Județean de Poliție Sibiu și S.C. Atac Security S.R.L Sibiu.In termen de maxim 20 de zile de la data absolvirii celor promovați li se vor elibera Certificate de Calificare în meseria de AGENT DE SECURITATE individuale, valabile pe întreg teritoriul tării și recunoscute pe teritoriul UE.Pentru admitere la curs cei interesați vor trebui să îndeplinească condițiile prevăzute de art.39 și art.41 pct. 4 din Legea 333/2003 și să depună la sediul societății următoarele documente:

 1. cerere tip de înscriere ;
 2. cazier judiciar ;
 3. examen psihologic
 4. fisa de aptitudini eliberată de cabinet medicina muncii ;
 5. copii xerox după actul de studii, actul de identitate, livretul militar și certificatul de naștere ;
 6. curriculum vitae ;

Participarea la curs se va face în baza unui contract de formare profesională care se va încheia cu fiecare cursant. Taxa de școlarizare poate fi achitată și în rate astfel: prima rată se achită la data înscrierii la curs, iar ultima înainte de susținerea examenului de absolvire.